:: คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับอาชีพขายน้ำแข็งนิวตั้น ::  
       
  ถาม : จะผลิตน้ำแข็งไปขายใคร?  
  ตอบ :   ตลาดน้ำแข็งนั้นกว้างใหญ่มาก และอยู่รอบๆ ตัวท่านเอง (ดูตามรูป) โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ตลาดขายส่งเป็นกระสอบและตลาดขายส่งเป็นแพ็ค

ตลาดขายส่งเป็นกระสอบจะเป็นการขายถึงตัวผู้ใช้โดยตรง ราคาส่งเป็นกระสอบจะตกกระสอบละ 35-40 บาท (บรรจุกระสอบละ 18-20 กก.) หรือประมาณกิโลกรัมละ 2.00 บาท

ตลาดขายส่งเป็นแพ็ค จะเป็นการขายไปตามร้านค้าที่มีตู้แช่ เพื่อที่จะขายต่อไปยังผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง ขนาดบรรจุต่อแพ็ค จะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค แต่โดยทั่วไปจะมี 3 ขนาด คือ 1.00 กก., 1.25 กก. และ 1.40 กก. ราคาขายส่งจะอยู่ในช่วง 3-4 บาท ต่อแพ็ค ราคาขายปลีก คือ 5-6 บาท ต่อแพ็ค

 
       
     
       
     
       

       
  ถาม : น้ำแข็งที่ผลิตจากเครื่องทำน้ำแข็งนิวตั้น มีต้นทุนเท่าไหร่?  
  ตอบ : เมื่อติดตั้งเครื่องแล้ว การผลิตน้ำแข็งจะมีค่าใช้จ่ายเพียงค่าน้ำและค่าไฟฟ้า
ต้นทุนค่าน้ำประปามีมูลค่าเล็กน้อยเพียง 1-2 สตางค์ ต่อการผลิตน้ำแข็ง 1 กิโลกรัมเท่านั้น
ส่วนต้นทุนค้าไฟฟ้าจะตกประมาณ 70 สตางค์ ต่อกิโลกรัม สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบ 220 โวลท์ แต่ถ้าเป็นเครื่องที่ใช้ไฟฟ้าระบบ 380 โวลท์ (มีเฉพาะบางรุ่น ต้นทุนค่าไฟฟ้าจะลดลงเหลือประมาณ 60 สตางค์ ต่อการผลิตน้ำแข็งหนึ่งกิโลกรัม
สำหรับน้ำแข็งแพ็คถุง ซึ่งบรรจุน้ำแข็งถุงละกิโลกรัมเศษๆ เมื่อรวมกับค่าถุงพลาสติกประมาณใบละ 40 สตางค์แล้ว ต้นทุนการผลิตจะตกประมาณถุงละ 1.40 บาท